U kunt uw volledige administratie door ons laten verzorgen. Wij verwerken uw bankgegevens, houden uw debiteuren- en crediteurenadministratie bij, maken een onderscheid tussen de gemaakte kosten en verkregen inkomsten. Kortom wij zorgen voor een compleet overzicht van de bezittingen en schulden van de onderneming met aansluitend de baten en lasten.

Wij maken gebruik van het boekhoudprogramma ‘Snelstart’. Hierin verwerken wij uw admi-nistratie. Wilt u liever zelf uw administratie bijhouden in dit programma? Dat kan uiteraard ook. Heeft u een eigen manier van boeken dan kunnen wij dit ook voor u in een overzicht opstellen. Op deze wijze beperkt u de kosten voor het verwerken van uw administratie, want hoe meer u zelf kunt/wilt doen, des te lager onze rekening blijft.

Wij zullen aan de hand van uw aangeleverde administratie de controle uitvoeren. In dit stadium bekijken wij of alle gegevens op de juiste wijze zijn ingeboekt. Zijn de goede btw tarieven gehanteerd, zowel af te dragen als te vorderen? Bij veel kosten die u maakt kunt u de volledige btw of een gedeelte ervan terug vragen. Zijn er investeringen gedaan? Wellicht kunt u dan in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. Zo hebben wij nog een aantal controlepunten.

Met deze gegevens als basis kunnen wij voor u een jaarverslag maken. Hierin staat alles nog eens netjes en overzichtelijk genoteerd. Dit geeft u een mooi overzicht van uw onderneming. Op deze manier kunt u makkelijk per jaar zien hoe het met uw onderneming gaat. Tevens voldoet dit rapport aan de eisen van de fiscus. Mocht u een controle krijgen dan kunt u dit rapport tonen.

Wilt u meer weten over deze en andere controlepunten bij het maken van een jaarverslag neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag met al uw vragen.