Erfbelasting

Bij overlijden krijgt u te maken met de erfbelasting (voorheen successierechten) en de inkomstenbelasting. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden die de overledene achterlaat. De daaraan verbonden tarieven zijn afhankelijk van de relatie die u had met de overledene en de waarde van de nalatenschap. De aangifte moet binnen 8 maanden na overlijden gebeuren.

Indien mogelijk moet in het kalenderjaar van overlijden aangifte inkomstenbelasting gedaan worden over het inkomen van de overledene. Dit staat geheel los van de aangifte erfbelasting. Erfgenamen ontvangen hiervoor een papieren F-biljet. Indien er een partner achterblijft mag de aangifte gezamelijk op een later tijdstip gedaan worden.

Schenkbelasting

Krijgt of doet u een schenking boven het wettelijke vrijgestelde bedrag? Dan krijgt u te maken met schenkbelasting, (relatie-gerelateerde) vrijstellingen en verschillende tarieven. Een schenking kan bestaan uit goederen of geld maar ook als u bijvoorbeeld uw huis onder de marktwaarde verkoopt, kan dit door de belastingdienst worden gezien als schenking.

Zoals u begrijpt zitten er veel haken en ogen aan deze belastingen. Wij kunnen u helpen met adviezen over besparingen door bijvoorbeeld schenkingen, al dan niet op papier. Hierdoor kan de erfenis verlaagd worden en kunnen daardoor besparingen ontstaan op de te betalen belasting. Daarnaast kunnen wij ons goed voorstellen dat u de aangifte uitbesteed, zodat u uw aandacht kunt richten op andere prioriteiten.