Wanneer u werknemers in dienst heeft of als directeur-grootaandeelhouder zelf in dienst bent bij uw eigen B.V., bent u verplicht een salarisadministratie te voeren. Dit kan een ingewikkelde en tijdrovende klus zijn. Graag assisteren wij u hierbij.

U kunt uw salarisadministratie volledig aan ons uitbesteden, maar ook slechts één of twee onderdelen laten verzorgen.

Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen voor het basispakket A, het uitgebreide pakket B en het volledige pakket C. Elk pakket heeft een vast tarief, waarbij gekeken wordt naar het soort pakket (A, B of C) in combinatie met het aantal werknemers.

Wat u kunt verwachten van deze pakketten?

In elk pakket zit tenminste:

 • Maandelijkse of 4-wekelijkse loonberekeningen
  Deze kunnen desgewenst digitaal of per post aangeleverd worden
 • Aangifte loonheffingen
  Na uw goedkeuren wordt deze ingestuurd naar de Belastingdienst
 • Verwerken van loonsveranderingen
 • Vakantiegeldberekening
 • Eindafrekening bij uitdiensttreding
 • Jaaropgaven

U kunt dit basispakket geheel naar eigen inzicht uitbreiden. Kiest u voor pakket B, dan kunnen wij voor u contact onderhouden met een derde partij:

 • Gegevens aanleveren en muteren bij uw pensioenadministratie óf
 • Gegevens aanleveren en muteren bij uw ziekteverzuimverzekeraar

In pakket C combineren we de bovenstaande diensten.

Wilt u daarnaast nog andere verrichtingen? Dan berekenen de kosten hiervoor door op basis van de daadwerkelijk gewerkte tijd.

U kunt hierbij denken aan:

 • Managementinformatie (van de kosten per werknemer tot een overzicht van de gebruikte WKR-ruimte)
 • Loonjournaalposten
 • Het maken van pro forma loonberekeningen
 • En wat u verder nog zou willen

Doordat wij op deze wijze factureren, zijn de kosten dus zeer inzichtelijk en beheersbaar.

Heeft u eenmaal een keuze gemaakt, dan richten wij een loonadministratie in volgens uw specifieke wensen, daarbij vanzelfsprekend rekening houdend met de wettelijke vereisten.

Voor het inrichten berekenen wij u eenmalig een vast tarief. Heeft u nog geen loonadministratie, dan vragen wij voor u de benodigde informatie aan bij de Belastingdienst. Heeft u deze al wel, dan kunnen wij uw bestaande administratie overnemen.

Naast het verzorgen van uw loonadministratie beantwoorden wij ook uw vragen op loongebied. Wilt u bijvoorbeeld de hoogte van het gebruikelijk loon voor een directeur-grootaandeelhouder weten of hoe u fiscaal het meest voordelig uw opgebouwde levenslooptegoed kunt laten uitkeren?

Dan adviseren wij u graag.

Heeft u interesse in onze dienstverlening op het gebied van loonadministratie? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op voor een persoonlijk gesprek.