Niet alleen grote bedrijven werken met prognoses. Ook als u met een klein bedrijf een financiering of een hypotheek wilt, vraagt een bank meestal om een prognose.

Bij het opstellen van een prognose gaan we allereerst uit van de te verwachten omzet. Omdat u als ondernemer uw verkoopmogelijkheden het beste kent, is dat een gegeven wat we van u willen weten. Sommige ondernemers zijn echter zeer optimistisch en zeker naar een bank toe. Dus kijken we met een (ander)half oog naar de werkelijk gehaalde omzet in het verleden.

Vervolgens kijken we naar de kosten. Er zijn twee soorten kosten; vaste en variabele kosten. De vaste kosten, bijvoorbeeld huur, zijn voor ons zeer makkelijk. Twaalf keer de maandhuur en we weten de jaarlijkse kosten. De jaarpremie van een verzekering nemen we één op één over. Echter voor het berekenen van de variabele kosten moeten we kijken naar voorgaande jaren of naar ervaringscijfers van andere soortgelijke bedrijven. Het C.B.S. is hierbij een goede bron.

Uiteindelijk proberen we een prognose te maken welke er niet alleen reëel uitziet, maar die u ook zou kunnen halen. Immers een prognose, en zeker als u hem toch al heeft (moeten) laten maken, kunt u gebruiken om te trachten de kosten “in de hand” te houden.