Is een belasting die wordt geheven over de winst van niet-natuurlijke personen (b.v. de B.V., N.V. en coöperaties). Deze winst wordt eerst verminderd met eventuele verrekenbare verliezen. Uitzonderingen zijn de stichting en vereniging die de inkomsten uitsluitend gebruiken voor benoemde doelen en als het algemene maatschappelijk of sociale belang op de voorgrond staat. Hier kunt u bijvoorbeeld denken aan amateursport.

Het gaat te ver om hier een volledige aangifte vennootschapsbelasting te bespreken, maar hieronder treft u een aantal voorbeelden van onze controlepunten aan:

  • het (gebroken) boekjaar dat gelijk moet zijn als de in de statuten aangegeven boekjaar.
  • voldoet de lening van de B.V. aan de aandeelhouder wel aan de wettelijke eisen? Zo niet dan kan dit gezien worden als onzakelijk handelen.
  • Zijn uw activiteiten vernieuwend en maakt u winst dan kunt u in het speciale tarief van de innovatiebox vallen.

De aangifte vennootschapsbelasting moet gedaan worden binnen 6 maanden na het begin van het nieuwe boekjaar. Wij als administratiekantoor kunnen uitstel aanvragen tot 1 mei het jaar erna, maar er moet dan wel een vergadering van aandeelhouders zijn geweest waarbij dit besloten wordt.

Daarnaast moet de zeer verkorte versie van de jaarrekening tijdig gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel.

Dit is slechts een kleine opsomming van waar u mee te maken krijgt in verband met de vennootschapsbelasting. Wilt u meer weten, dan staan we u graag te woord in een persoonlijk gesprek.

Tevens kunnen wij u adviseren of het verstandig(er) is de eenmanszaak om te zetten naar een B.V. , of andersom.