Ook voor ons geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel wij moeten zeer voorzichtig en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Voor elk persoon kunnen dat andere gegevens zijn. Een bankrekeningnummer met het saldo per 01 januari en per 31 december, het gebruik van een medisch voorgeschreven dieet of andere individuele gegevens. In ieder geval weten wij Naam en Adres, Burger Service Nummer en contactmogelijkheden. Zelfs het inkomen weten wij.

Dat alles om onze cliënten te kunnen Assisteren bij hun verplichting; Het doen van een belastingaangifte

Vanzelfsprekend is de cliënt volkomen vrij om ons, de gevraagde, gegevens te verstrekken.
Maar zelfs al worden gegevens uit vrije wil verstrekt, wij moeten hier zorgvuldig mee omgaan.
Als u nadere informatie wilt hoe wij hiermee omgaan verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring.

Onze zakelijke cliënten werken ook met persoonsgegevens en niet alleen van zichzelf.
Bij het verstrekken van gegevens naar ons kunnen daar dus persoonsgegevens van anderen bijzitten.

Zakelijke cliënten kunnen op twee, voor de A.V.G., verschillende manieren van onze diensten gebruik maken.
1. Als verwerkers en dan voeren wij exact uit wat aangegeven wordt. Dat gebeurt met name bij salarisadministratie.
2. Als verwerkingsverantwoordelijke. Dit gebeurt in de meeste andere situaties.

De zakelijke cliënten moeten echter binnen de AVG ook zorgvuldig omgaan met deze gegevens en ervoor zorgen dat de verwerker of verwerkingsverantwoordelijke dat ook doet.
Hiervoor zijn de contracten Verwerkersovereenkomst Loonadministratie en Verwerkersovereenkomst.

Als deze geprint en ondertekend opgestuurd worden zullen wij ze per ommegaande ook tekenen en voldoet de zakelijke cliënt (deels) aan één van de eisen van de AVG.