B.A.F.A. is de afkorting van Bureau voor Administratieve en Fiscale Assistentie.

In onze (bedrijfs)filosofie is met name het laatste woord de meest belangrijke. Omdat iedere ondernemer zelf verantwoordelijk blijft voor zijn/haar administratie, kunnen wij niets meer doen dan assisteren. Maar dat kunnen we dan wel op alle acht onderdelen die genoemd worden in de balk hieronder.

Omdat wij op uurbasis werken, is de cliënt die zoveel mogelijk zelf doet goedkoper uit dan de schoenendoosklant. Wij proberen dan ook u, als cliënt, zoveel als u wilt zelf te laten doen. Dit heeft drie voordelen:

  • U weet zelf het beste waar een bepaalde rekening betrekking op heeft.
  • U heeft een veel directer inzicht in het financiële wel en wee van uw bedrijf.
  • Onze rekening wordt lager.

Bij ons is het dan ook vanzelfsprekend dat, als u in een bepaalde periode zeer druk bent, wij alleen in die periode bijspringen.

Net als bij de meeste bedrijven is bij ons het eerste (kennismakings)gesprek gratis.